Podmienky pre zasielanie dátových súborov na spracovanie potlačí.

Pre spracovanie dodaných podkladov pri tvorbe potlačí je potrebné, aby dodané súbory spĺňali nasledovné podmienky:

1. vektorové grafiky dodať v Adobe Illustrator (max. do ver. CS3), prípadne EPS, prípadne Corel (max. do ver. 12), fonty vždy rozbiť do kriviek
2. bitové mapy dodať vo Photoshope (PSD vo vrstvách), prípadne TIF, prípadne JPEG
3. dodať náhľadové PDF celkového vzhľadu, okótovať rozmery (šírka, výška, záložky ak sú použité, a pod.)
4. špecifikovať priame farby podľa PANTONE (coated)
5. zadať druh materiálu, na ktorý sa bude tlačiť (LDPE, PP, PAP, HDPE a pod.)
6. zadať, či sa jedná o vrchnú tlač (bežne), alebo o spodnú tlač (pri kašírovaní)
7. zadať, či je potrebná fotoznačka, zadať v ktorej farbe (prípadne ju už zakomponovať do grafiky)
8. data do 10 MB pošlite na e-mail: result@resultpro.sk
9. data vačšie ako 10 MB pošlite na náš FTP server. Server: ftp.resultpro.sk, Meno: do1098501, Heslo: resultpro


Tieto podmienky si môžete stiahnúť v časti Na stiahnutie.