Názov a sídlo spoločnosti:
Prifol, s.r.o.
Družstevná 42
044 42 Rozhanovce
okres Košice - okolie
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka číslo 22920/V

IČO: 44536933
DIČ: 2022736628
IČ DPH: SK2022736628

Telefón: 055 381 3501
Odbyt, Nákup:
055 381 3502
E-mail:
prifol@prifol.sk
Web:
www.prifol.sk

Konateľ: Ing. Juraj Jelenek, 0905 445 616, jelenek@prifol.sk

.....................................................................................
Cenové ponuky:
Ing. Bohumil Kašela, 0907 908 894, kasela@prifol.sk