Spoločnosť Prifol, s.r.o. vznikla v decembri roku 2008.

Prifol, s.r.o. je stále mladá spoločnosť. Napriek tomu ľudia, ktorí v nej pracujú, majú bohaté skúsenosti z práce v oblasti flexotlače, siahajúce až do roku 1993. Je to preto, lebo naša spoločnosť vznikla plánovaným odštiepením od spoločnosti Komes s.r.o. Toto odštiepenie bolo logickým vyústením situácie, keď bolo potrebné odlíšiť a posilniť oblasť flexotlače.

Spoločnosť Prifol, s.r.o. je nástupcom a pokračovateľom činností flexotlače, ktoré boli do konca roku 2008 realizované spoločnosťou Komes s.r.o. Spoločnosť Prifol, s.r.o. tiež prevzala všetky záväzky aj portfólio zákazníkov. Rovnako strojné vybavenie, know-how a ľudské zdroje sa stali od začiatku podstatnou súčasťou novej spoločnosti.

Dnes, napriek nedávnemu vzniku, práve z vyššie uvedených dôvodov, je naša spoločnosť dobre známa a zavedená, predovšetkým v našom regióne, ale svoje portfólio zákazníkov úspešne rozširujeme. Našim záujmom je zabezpečiť pre našich zákazníkov čo najlepšiu kvalitu potlače obalov za rozumnú cenu a v dohodnutých termínoch. Je to každodenná “mravenčia” práca všetkých našich zamestnancov, na všetkých postoch. To so sebou prináša a stavia pred nás nové a nové úlohy. Podstatné je, že vo väčšine prípadov sa nám ich darí vyriešiť, čo svedčí o kvalite a flexibilite našich zamestnancov. Nie všetko sa vždy podarí, nie vždy naše úsilie vedie k maximálnej spokojnosti. Snažíme sa však z chýb poučiť a poučenie využiť v našej ďalšej práci.

Obal je naozaj dôležitý. Pre Vás, pre Vášho zákazníka, pre samotný tovar.
My sa snažíme, aby Vám pomohol predávať ale zároveň veľmi nezvýšil cenu Vášho tovaru.

Prifol, s.r.o.